გრიბოედოვის თეატრის გასტროლები საქართველოს რეგიონებში

გრიბოედოვის თეატრის გასტროლები საქართველოს რეგიონებში

7 მარტი, ქ. ბათუმის „ახალი სცენა“  – მონო სპექტაკლი „ყვითელი ანგელოზი“
15 მარტი, ახალციხე, მუსიკალური სპექტაკლი – „მაუგლი“
14 აპრილი, ტყიბული, მუსიკალური სპექტაკლი – „მაუგლი“