საბანკო რეკვიზიტები

ლარის ანგარიშის რეკვიზიტები

ს.ს თიბისი ბანკი”
ბანკის კოდი: TBCBGE22
მიმღების ანგარიში: GE19TB7060836080100010
მიმღების სახელი: ააიპ სსიპ ალ. გრიბოედოვის სახ. რუსული
პროფ. სახელმწიფო დრამ. თეატრის ხელშეწყობისა და განვიით.

დოლარის ანგარიშის რეკვიზიტები

ს.ს “თიბისი ბანკი”
ბანკის კოდი: TBCBGE22
მიმღების ანგარიში: GE15TB7060836180100001
მიმღების სახელი: ააიპ სსიპ ალ. გრიბოედოვის სახ. რუსული
პროფ. სახელმწიფო დრამ. თეატრის ხელშეწყობისა და განვიით.

INTERMEDIARY BANK

 CITIBANK N.A
NEW YORK, USA
SWIFT: CITIUS33
ABA: 021001033

INTERMEDIARY BANK

 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
NEW YORK, USA
SWIFT: BKTRUS33
ABA: 021001033

ევროს ანგარიშის რეკვიზიტები

BENEFICIARY BANK JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA
SWIFT: TBCBGE22
BEN’S IBAN GE15TB7060836180100001
მიმღების სახელი: ააიპ სსიპ ალ. გრიბოედოვის სახ. რუსული
პროფ. სახელმწიფო დრამ. თეატრის ხელშეწყობისა და განვიით.

INTERMEDIARY BANK

DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT/MAIN, GERMANY
SWIFT: DEUTDEFF
BLZ: 50070010

INTERMEDIARY BANK

COMMERZBANK AG
FRANKFURT/MAIN GERMANY
SWIFT: COBADEFF
BLZ: 50040000

INTERMEDIARY BANK

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
VIENNA, AUSTRIA
SWIFT: RZBAATWW

რუბლის ანგარიშის რეკვიზიტები

BENEFICIARY BANK JSC TBC BANK
TBILISI, GEORGIA
SWIFT: TBCBGE22
BEN’S IBAN GE15TB7060836180100001
მიმღების სახელი: ააიპ სსიპ ალ. გრიბოედოვის სახ. რუსული
პროფ. სახელმწიფო დრამ. თეატრის ხელშეწყობისა და განვიით.

INTERMEDIARY BANK

ZAO “UniCredit Bank”
9, Prechistenskaya nab., Moscow, Russia 119034
C/A 30101810300000000545, BIC: 044525545
INN: 7710030411
TBC BANK’s Corr. Account: 30111810300013091217